Komunikat

Przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 1 czerwca 2022 r. zmianie ulega taryfa zawierająca ceny zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na całym obszarze działalności przedsiębiorstwa.

Więcej informacji.