Opłaty

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę taryfa zawiera cenę za 1 m3 dostarczonej wody:

 • w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy, tj. od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r.:
  • 1 i 2 taryfowa grupa odbiorców – 3,93 zł/m3 +8% vat = 4,24 zł/m3
  • 3, 4, 5 i 6 taryfowa grupa odbiorców – 3,95 zł/m3 + 8% vat = 4,27 zł/m3
 • w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy, tj. 01.06.2023 r. do 31.05.2024 r.:
  • 1 i 2 taryfowa grupa odbiorców – 3,97 zł/m3 + 8% vat = 4,29 zł/m3,
  • 3, 4, 5 i 6 taryfowa grupa odbiorców – 3,99 zł/m3 + 8% vat = 4,31 zł/m3.
 • w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy, tj. 01.06.2024 r. do 31.05.2025 r.:
  • 1 i 2 taryfowa grupa odbiorców – 3,99 zł/m3 + 8% vat = 4,31 zł/m3,
  • 3, 4, 5 i 6 taryfowa grupa odbiorców – 4,02 zł/m3 + 8% vat = 4,34 zł/m3 ,

W zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków taryfa zawiera cenę za 1 m3 odprowadzonych ścieków:

 • w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy, tj. od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r.:
  • wszystkie taryfowe grupy odbiorców – 8,61 zł/m3 + 8% vat = 9,30 zł/m3
 • w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy, tj. od 01.06.2023 r. do 31.05.2024 r.:
  • wszystkie taryfowe grupy odbiorców – 8,64 zł/m3 + 8% vat = 9,33 zł/m3
 • w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy, tj. od 01.06.2024 r. do 31.05.2025 r.:
  • wszystkie taryfowe grupy odbiorców – 8,70 zł/m3 + 8% vat = 9,40 zł/m3

Więcej informacji.

Ceny wody w okresie od 03.07.2021 r. do 31.05.2022 r. włącznie:

 • 1 i 2 taryfowa grupa odbiorców – 3,63 zł/m3 wody netto (3,92 zł/m³ z VAT),
 • 3, 4, 5, 6 taryfowa grupa odbiorców – 3,66 zł/m3 wody netto (3,95 zł/m³ z VAT),

Ceny ścieków w okresie od 03.07.2021 r. do 31.05.2022 r. włącznie:

 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 taryfowa grupa odbiorców – 7,91 zł/m3 ścieków netto (8,54 zł/m³ z VAT),

Stawka podatku VAT wynosi 8%.

Więcej informacji.

Należność za wodę i ścieki można regulować w Kasie Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz”

ul. A. Struga 45,
95-100 Zgierz
parter,
tel. 42 715-12-95 wew. 24

W kasie przyjmowane są wszelkie opłaty zarówno w formie gotówkowej oraz kartą płatniczą w formie bezgotówkowej.

Kasa jest czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 14.00