Usługi

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o. poza podstawowym przedmiotem działalności jakim jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, świadczy dodatkowo płatne usługi:

Cennik usług świadczonych przy użyciu sprzętu mechanicznego przez Spółkę „Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz” Sp. z o. o.

Zestawienie zryczałtowanych kosztów pobieranych od Usługobiorców przez Spółkę „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o. za świadczenie dodatkowych usług