Organy spółki

Organy Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników:

– Zgierska Spółka Wodna
– Gmina Miasto Zgierz

Rada Nadzorcza w składzie:

– Przewodniczący Rady Nadzorczej – Arkadiusz Tomasz Olędzki
– Członek Rady Nadzorczej – Andrzej Kozerski
– Członek Rady Nadzorczej – Konrad Rosiński

Zarząd Spółki w składzie:

– Prezes Zarządu – Piotr Karasiewicz
– Członek Zarządu – Marcin Zalewski

oraz niebędący członkami Zarządu:

– Dyrektor ds. Organizacji i Marketingu,
– Prokurent – Radosław Gajda
– Dyrektor ds. Inwestycji – Zbigniew Karolak
– Główna księgowa – Ewa Muszyńska – Holz