Kontakt

Siedziba
ul. Andrzeja Struga 45,
95-100 Zgierz
tel. 42 715-12-95
e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl

Sekretariat
tel. 42 715-27-60, 42 715-12-95 wew.60

Dział Organizacji i Zarządzania
Kierownik – Małgorzata Augustyniak 42 715 12 95 wew. 63
Dział Kadr i Płac 42 715 12 95 wew. 55


Biuro Obsługi Klienta
Kierownik – Jerzy Borys 42 715 12 95 wew. 69

Dział Oczyszczania Ścieków
Kierownik – Tadeusz Sadlak 42 715 12 95 wew. 31

Dział Dokumentacji Technicznej
Kierownik – Karina Wietrzyk 42 715 12 95 wew. 62

Dział Inwestycji
p. o. Kierownika – Aleksandra Gniazdowska-Pucek 42 715 12 95 wew. 79

Dział Sieci Wod-Kan
Kierownik – Tomasz Kowalski 42 715 12 95 wew. 77

Dział Finansowy

Kierownik – Magdalena Lambrecht 42 715 12 95 wew. 75

Dział Produkcji Wody
Kierownik – Wojciech Piechucki 42 716 24 30

Laboratorium
Kierownik – Monika Witkowska 42 715 12 95 wew. 28

Dział Utylizacji Odpadów 42 715 29 77

Formularz kontaktowy

    Niniejszym, wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. w Zgierzu, ul. A. Struga 45, zwany dalej Administratorem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.Urz.UE.l nr 119, str. 1) w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Jednocześnie jestem świadomy/a, iż w/w podmiot jest administratoram moich danych osobowych.