// NAJNOWSZE INFORMACJE DLA KLIENTÓW

AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY

Komunikat

Przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 1 czerwca 2022 r. zmianie ulega taryfa zawierająca ceny zbiorowego zaopatrzenia […]

PRZECZYTAJ

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Uprzejmie informujemy odbiorców wody przy ulicy: ul. Ciosnowskiej (od torów kolejowych do ul. Bocznej), ul. Bocznej, ul. Morenowej, ul. Piątkowskiej (teren dawnej Jednostki Wojskowej), ul. Ciosnowskiej 84,88,92. że w dniu […]

PRZECZYTAJ

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Uprzejmie informujemy odbiorców wody przy ulicy: ul. Prusa (od nr 1 do ul. Musierowicza), ul. Musierowicza(od ul. Ciosnowskiej do ul. Piątkowskiej), że w dniu 03.10.2022 r. w godz. 08.00 –16.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie […]

PRZECZYTAJ

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Uprzejmie informujemy odbiorców wody przy ulicy:ul. Skośnej ul.Piaskowice że w dniu 30.09.2022 r.w godz. 07.00 – 16.00mogą wystąpić przerwy w dostawie wodyz powodu prac remontowo – budowlanych.Za wynikające […]

PRZECZYTAJ
// Nasze usługi dla ciebie

Dobrze wykonana praca. Zadowolenie na wiele lat.

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o. o. poza podstawowym przedmiotem działalności jakim jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, świadczy dodatkowo usługi płatne. Zobacz co możemy dla Ciebie wykonać.

  • 9000+ klientów
  • 250+ projektów
  • 30+ specjalistów
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
// Zostań naszym klientem

przyłącz się
do Sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Właściciel nieruchomości (osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości lub osoba korzystająca z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym) składa w Biurze Obsługi Klienta „Wniosek o warunki techniczne”

Wniosek o wydanie warunków technicznych i inne dokumenty możesz pobrać klikając w poniższy link

pobierz dokumenty