// NAJNOWSZE INFORMACJE DLA KLIENTÓW

AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY

Przerwa w dostawie wody

Uprzejmie informujemy odbiorców wody przy ulicy: ul. Kuropatwińska że w dniach 27.09. – 28.09.2021 r.w godz. 07.00 – 16.00mogą wystąpić przerwy w dostawie wodyz powodu prac remontowo […]

PRZECZYTAJ

Utrudnienia w ruchu

Uprzejmie informujemy odbiorców wody przy ulicy: „rękaw” ul. Aleksandrowskiej pomiędzy posesjami o nr 142 i 144 że w dniu 24.08.2021 r.w godz. 07.00 – 20.00zamknięty będzie wjazd i wyjazd […]

PRZECZYTAJ

Przerwa w dostawie wody

Uprzejmie informujemy odbiorców wody przy ulicach: ul. Aleksandrowska od nr 121 do ul. Skośnejul. Skośnaul. Piaskowice od nr 1/3 do nr 12 że w dniu 24.08.2021 r.w godz. 07.00 – 15.00mogą wystąpić przerwy w dostawie wodyz powodu […]

PRZECZYTAJ
// Nasze usługi dla ciebie

Dobrze wykonana praca. Zadowolenie na wiele lat.

Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o. o. poza podstawowym przedmiotem działalności jakim jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, świadczy dodatkowo usługi płatne. Zobacz co możemy dla Ciebie wykonać.

  • 9000+ klientów
  • 250+ projektów
  • 30+ specjalistów
PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
// Zostań naszym klientem

przyłącz się
do Sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Właściciel nieruchomości (osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości lub osoba korzystająca z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym) składa w Biurze Obsługi Klienta „Wniosek o warunki techniczne”

Wniosek o wydanie warunków technicznych i inne dokumenty możesz pobrać klikając w poniższy link

pobierz dokumenty