Faktury elektroniczne

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. została uruchomiona możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Co trzeba zrobić aby skorzystać z tej możliwości?

  1. Należy pobrać ze strony internetowej Spółki druk „Akceptacja przesyłania faktur w formie elektronicznej”,
  2. Następnie po jego wypełnieniu i podpisaniu, przesłać jego skan lub zdjęcie na adres e-mail: bok@wodkan.zgierz.pl
  3. Z chwilą otrzymania ww. „Akceptacji …” Spółka rozpocznie przesyłanie faktur za świadczone usługi na wskazany w „Akceptacji …” adres e-mail.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 427151295.

Prosimy, aby Akceptacja była wysłana z adresu mailowego, na który docelowo będą Państwo chcieli otrzymywać fakturę.