Cennik opłat na stacji zlewnej

Ceny za przyjęcie nieczystości ciekłych dostarczonych do stacji zlewnej od dn. 1.8.2021 r.

ceny za przyjęcie nieczystości ciekłych dostarczonych do stacji zlewnej
  • Opłata dodatkowa za m3 nieczystości ciekłych, w których stwierdzono przekroczenie wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w Tabeli I – 25 zł
  • Opłata za przechowywanie próby do badań rozjemczych – 20 zł
  • Kaucja za klucz elektroniczny 50 zł