Cennik opłat na stacji zlewnej

Ceny za przyjęcie nieczystości ciekłych dostarczonych do stacji zlewnej od dn. 13.06.2022 r.

  • Opłata dodatkowa za m3 nieczystości ciekłych, w których stwierdzono przekroczenie wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w Tabeli I – 30 zł
  • Opłata za przechowywanie próby do badań rozjemczych – 20 zł
  • Kaucja za klucz elektroniczny 50 zł