Taryfy za wodę i ścieki

Taryfa wchodzi w życie 03.07.2021 i obowiązuje przez okres 3 lat.

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Zgierz, wydzielonym obszarze Gminy Zgierz i wydzielonym obszarze Gminy Miasto Łódź (zatwierdzona decyzją z dnia 1 czerwca 2021 r. Dyrektora RZGW w Warszawie nr WA.RZT.70.33.2021/6)

Taryfa wchodzi w życie 30.05.2018 i obowiązuje przez okres 3 lat.

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Zgierz i Gminy Zgierz na wniosek „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp.zo.o. z dn. 9 marca 2018 roku.

Taryfy na rok 2018

Przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

informuje, że uchwałą nr XLII/547/17 z dnia 30 listopada 2017 r. Rada Miasta Zgierza zatwierdziła przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Miasta Zgierza i wydzielonym terenie Gminy Zgierz oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasta Zgierza w 2018 r.

Ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przez przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. nie uległy zmianie i w 2018 r. wynosić będą odpowiednio:

– woda na cele socjalno-bytowe (I grupa taryfowa) – 3,31 zł netto/m³+ 8% VAT = 3,57 zł brutto/m³,

– woda na cele pozostałe (II grupa taryfowa) – 3,34 zł netto/m³ + 8% VAT = 3,61 zł brutto/m³,

– ścieki -7,20 zł netto/m³ + 8% VAT = 7,78 zł brutto/m³.

Jednakże w związku z publikacją ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180) zmieniającej m.in. tryb oraz okres obowiązywania taryfy, powyższe ceny mogą ulec zmianie wskutek obowiązkowego wprowadzenia jeszcze w 2018  r. nowej taryfy.

Taryfy na rok 2017

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o. ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Zgierza i wydzielonego obszaru gminy Zgierz oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zgierza na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.