Taryfy za wodę i ścieki

Taryfa wchodzi w życie 01.06.2022 i obowiązuje przez okres 3 lat.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Zgierz, wydzielonym obszarze Gminy Zgierz oraz wydzielonym obszarze Gminy Miasto Łódź, na okres 3 lat oraz skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Zgierz, wydzielonym obszarze Gminy Zgierz oraz wydzielonym obszarze Gminy Miasto Łódź, zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie.

Taryfa wchodzi w życie 03.07.2021 i obowiązuje do 31.05.2022 włącznie.

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Zgierz, wydzielonym obszarze Gminy Zgierz i wydzielonym obszarze Gminy Miasto Łódź (zatwierdzona decyzją z dnia 1 czerwca 2021 r. Dyrektora RZGW w Warszawie nr WA.RZT.70.33.2021/6)