Biuro Obsługi Klienta

W celu usprawnienia obsługi klientów Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków utworzone zostało Biuro Obsługi Klientów.
Mieści się ono na parterze w budynku Spółki przy ul. A. Struga 45.

W Biurze Obsługi Klienta można uzyskać wszelkie informacje dotyczące:

– możliwości podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
– stanu rozliczeń na świadczone przez Spółkę usługi,
– jakości świadczonych usług,
– sposobu rozpatrywania skarg, reklamacji i wniosków,

oraz można:

– podpisać umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
– uzyskać faktury i zapłacić za świadczone przez Spółkę usługi,
– dokonać wszelkich zmian dotyczących Klienta,
– złożyć reklamację dotyczącą świadczonych usług,
– zyskać warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Biuro Obsługi Klienta czynne jest:
pn. – pt. – 800-1600

Kasa czynna jest:
pn. – pt. – 830-1400


tel. kasa  42 715-12-95 wew. 24, lub 42 716-32-13

faktury    42 715-12-95 wew. 57, lub 42 716-33-67
umowy    42 715-12-95 wew. 26

przyłącza  42 715-12-95 wew. 30, lub 42 715-27-63

kancelaria 42 715-12-95 wew. 20

Awarie

tel. 42 715-12-95 lub
tel. Pogotowia Wodkan 42 715-12-96
tel. kom. 88 715-12-96 (24 godziny na dobę)

Przy zgłaszaniu awarii należy podać:
– gdzie zdarzyła się awaria,
– nazwisko oraz numer telefonu osoby zgłaszającej.