Wodomierz do podlewania ogródka

Spółka „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. informuje szanownych Klientów o możliwości zainstalowania na terenie nieruchomości wyposażonej w przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne dodatkowego wodomierza do pomiaru wody przeznaczonej do bezpowrotnego zużycia.

W celu zainstalowania dodatkowego wodomierza służącego ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta „Wniosek o warunki na dodatkowy wodomierz” (dostępny w „Druki i umowy„),  na podstawie którego Spółka określi warunki techniczne jego instalacji, a następnie – po przedstawieniu dokumentacji technicznej – zaakceptuje miejsce montażu.

W celu dokonania odbioru technicznego zainstalowanego wodomierza dodatkowego wraz z jego plombowaniem należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta „Zlecenie odbioru instalacji wodomierza dodatkowego podlicznika” (dostępny w „Druki i umowy„).

Koszty związane z instalacją wodomierza dodatkowego leżą w całości po stronie Klienta i są związane z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz zakupem, legalizacją i montażem wodomierza dodatkowego.

Za wykonaną usługę odbioru technicznego Spółka pobiera opłatę zgodną z cennikiem w zależności od opcji wybranej przez Klienta.