Komunikat

„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o.
uprzejmie informuje, że w dniu
15 kwietnia 2022r.
Wielki Piątek
Biuro Obsługi Klienta oraz działy administracyjne
i obsługujące klientów będą czynne w skróconym czasie, tj. w godzinach 800 – 1300