Osobiste załatwianie spraw

Informujemy, że od dnia 04.05.2021 r. przywracamy możliwość osobistego załatwiania spraw w WODKAN – Zgierz. Przebywających na terenie WODKAN Klientów prosimy o zachowanie zalecanych zasad sanitarnych (ograniczona liczba klientów do 3 osób jednocześnie w BOK, utrzymanie 1,5 m dystansu, używanie maseczek zakrywających usta i nos).

Jednocześnie zachęcamy – o ile to możliwe – do kontaktowania się z nami przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość, tj.: telefonicznie, dzwoniąc do Biura Obsługi Klientów pod nr: 42 715 12 95693 500 506, mailowo na adres bok@wodkan.zgierz.pl.