Życzenia Świąteczne

Niech Zmartwychwstały Jezus umocni nas w świętości.
Miłością i nadzieją napełni nasze serca.
Niech utwierdza naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem,
życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią.
Oby w naszych sercach zawsze był widoczny
blask nadziei Zmartwychwstania.
W imieniu Pracowników i własnym
życzy Zarząd
„Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

       Członek Zarządu             Prezes Zarządu
       Marcin Zalewski             Piotr Karasiewicz