Pogotowie wod. - kan.
 42 715-12-96
 lub 88 715-12-96 (tel. kom.)
czynne
24 godziny na dobę
Przejdź na serwis »

 


  Spółka „Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z o.o. 
zrealizowała poniższe inwestycje z zakresu sieci wod-kan
przy pomocy środków finansowych
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i osiedlu Kurak IV w Zgierzu.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Krzywie - Południe w Zgierzu – etap II.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wigury w Zgierzu.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Konstantynowskiej, Śniechowskiego, Traugutta i Pułaskiego w Zgierzu.

 

 


KOMUNIKAT
Przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. informuje, iż czasowo zawiesza wykonywanie projektów przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.
 


18.08.2020r.

 

PRZDSIĘBIORSTWO
 „WODOCIĄGI I KANALIZACJA - ZGIERZ” SP. Z O.O.

                                                 ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

NA NABYCIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W ZGIERZU PRZY UL. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO 15/17

 

17.09.2020

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania 

 


 

 

 


  
 
 
 
(materiał wideo youtube)
 
Akcja edukacyjno-ekologiczna POMYŚL, ZANIM WYRZUCISZ!
 
Każdego dnia do miejskiej kanalizacji trafiają odpady stałe: patyczki, płatki i chusteczki kosmetyczne, wata celulozowa, szmaty, a nawet resztki żywności. Powodują one zapychanie się przewodów kanalizacyjnych i utrudniają prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków. Apelujemy zatem, aby nie wrzucać do toalet przedmiotów nierozpuszczalnych w wodzie. Toaleta to nie śmietnik!
 

 
9.09.2019 r.
 
KOMUNIKAT
 
 

Przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Sp. z o.o. informuje, iż woda dostarczana mieszkańcom korzystającym z sieci wodociągowej miasta Zgierza, spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm). Aktualne wyniki badań wody publikujemy poniżej. 

 
BADANIA JAKOŚCI WODY z dnia 5 i 13 .08.2019 r.
 
 BADANIA JAKOŚCI WODY z dnia 2.09.2019 r.
 
BADANIA JAKOŚCI WODY z dnia 9.09.2019 r.
 

KOMUNIKAT
Przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. informuje, iż zaopatruje mieszkańców w wodę pitną, która spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294). Aktualne wyniki badań wody publikujemy pod zakładką Jakość wody i ścieków.
 

 KOMUNIKAT

Ostrzegamy przed oszustami mogącymi podszywać się pod pracowników przedsiębiorstwa „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.
Informujemy, że wszyscy  nasi pracownicy posiadają imienne identyfikatory ze zdjęciem lub legitymacje wydane przez „Wodkan – Zgierz”.
Dla własnego bezpieczeństwa prosimy nie wpuszczać na posesje lub do mieszkań osób nieposiadających wymienionych wyżej dokumentów oraz prosimy o wszystkich zaistniałych przypadkach niezwłocznie informować policję.
Zarząd „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

 


OŚWIADCZENIE

 

W związku z pojawiającymi się fałszywymi informacjami nt. gospodarowania odpadami przez przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. oświadczamy, że przedsiębiorstwo nasze przyjmuje wyłącznie nieczystości płynne, tj. ścieki dostarczane przez podmioty, z którymi podpisane zostały stosowne umowy. Nie przyjmujemy żadnych odpadów stałych.

 

Zgierz, 2 listopada 2018 r.

 

Zarząd „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

 

 


 

 

Komunikat dotyczący form płatności

 

Szanowni Państwo,

w kasie Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. można dokonywać płatności w formie gotówkowej oraz kartą płatniczą w formie bezgotówkowej.

 

 


 

Komunikat dotyczący RODO


Szanowni Państwo,
w oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
 

 • 1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o., z siedzibą w Zgierzu, ul. A. Struga 45.
 • 2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków oraz w związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą.
 • 3.    Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, tj. uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych (np.: operatorzy pocztowi, ubezpieczyciele, podmioty świadczące usługi projektowe, budowlane, techniczne i informatyczne).
 • 4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji sprawy, a także po jej zakończeniu w celu windykacji i archiwizacji, w czasie zgodnym z obowiązującymi przepisami.
 • 5.    Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
 • 6.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • 7.    Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji wniosku lub zawarcia i realizacji umowy – niezbędne.

 


Przetargi

Przetargi elektroniczne

Data publikacji: 
15/07/2019
» Czytaj więcej